Hướng dẫn cách làm thủ tục Tuyên bố mất tích khẩn cấp

0

Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ! Thực vậy, khi một thành viên trong gia đình mất tích, thất lạc thì các thành viên trong gia đình hết sức lo lắng, trong lúc lo lắng đừng quên đi dịch vụ thám tử Ưu Đàm luôn sẵn sàng sát cánh bên quý vị. Dưới đây là bài hướng dẫn về việc làm thủ tục tuyên bố người đã mất tích để hưởng những sự trợ giúp từ các cơ quan tổ chức sở tại.

DỊCH VỤ TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH NHANH NHẤT

Hướng dẫn chi tiết các bước làm thủ tục tuyên bố người mất tích:

Nội dung dưới đây được trích từ các bộ luật mới nhất, cập nhật quý 7 năm 2016 về các trình tự tìm kiếm người mất tích, các thủ tục hành chánh giúp thân nhân chững minh người thân trong gia đình bị mất tích.

Áp dụng Điều 330. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

 1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.
 2. Đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích phải có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 312 của Bộ luật này.
 3. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm.
 4. Trong trường hợp trước đó đã có quyết định của Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Điều 331. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu chứng minh người mất tích:

 1. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.
 2. Nội dung thông báo và công bố thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 327 và Điều 328 của Bộ luật này. Thời hạn thông báo là bốn tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
 3. Trong thời hạn công bố thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Toà án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Áp dụng Điều 332. Quyết định tuyên bố một người mất tích:

 1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 2. Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu.
 3. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định tuyên bố mất tích; trường hợp có yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sn của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định Toà án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sn của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 333. Đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

 1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.
  Đơn yêu cầu Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích phải có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 312 của Bộ luật này.
 2. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng minh người bị tuyên bố mất tích đã trở về hoặc chứng minh xác thực là người đó còn sống.

Điều 334. Quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

 1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
 2. Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu.
 3. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, trong đó phải quyết định về hậu qu pháp lý của việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

Dịch vụ tìm kiếm người mất tích nhanh nhất:

Công ty dịch vụ thám tử của chúng tôi với mạng liên kết khắp các tỉnh thành, với đội ngũ IT chuyên nghiệp, các thám tử được huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra tung tích người thân quý khách nhanh nhất.

Share.

About Author

Comments are closed.