Dịch vụ tìm con nợ bỏ trốn nhanh nhất, truy tìm con nợ mất tích

Thời nào cũng có người giàu, kẻ nghèo chính vì thế mà nảy sinh dịch vụ cho vay nợ. Nhưng đối với người hay tổ chức cho vay thì quyết định cho ai vay, vay bao nhiêu và vay có hợp đồng hay không? Liệu con nợ có tuân thủ thỏa thuận của 2 bên [...]